ALoha Zonnecenter Zaventem

is definitief GESLOTEN!

- Aangezien vanaf 01.01.2019 er weer een nieuwe wet van kracht wordt, die :

- Al mijn nieuwe en bestaande klanten (zij voor de derde maal) weerom een intakeformulier moet invullen

en een attest door de dokter moet laten invullen, alvorens er nog iemand op de zonnebank mag

Er is een 'skinsensor 'mogelijk , om het huidtype te bepalen en dit per beurt, maar daar wil het FOD geen referentie ijking aan geven

(en dit zou dan per zonnebeurt telkens opnieuw moeten gebeuren!!!!)

- aangezien mijn zonnecentrum wel in orde is (volgens de wet) maar er talrijke voorbeelden zijn van zonnebankcentra, waaronder ook invoerders, verkopers dus, die net door onze federatie zelfs zijn goedgekeurd, toch werden afgekeurd, met de nodige boetes en verzegelingen van dien.. als dan de zonnebankuitbater een check door een door het FOD goedgekeurde laboratorium laat uitvoeren en die test positief blijkt (in vele gevallen), dan moet de zonnebankuitbater zelf tot een rechtzaak gaan om dit aan te vechten.

- aangezien het FOD dus zijn eigen wetten toepast en niet de door het cabinet uitgeschreven wetten die wij als aangeslotenen, perfect toepassen en alles wordt beboet, en dus moet worden aangevochten met eigen middelen (gerechtskosten) met geen enkele garantie op slagen

- Aangezien er nog heel wat "cowboys" zonnebankcentra uitbaten die het aantal inbreuken zullen blijven opvoeren - aangezien wij als federatie geen lobbying in het cabinet Peeters hebben en wel de kankerliga

- besluit ik om mijn zonnebankcentrum te sluiten. dit om onnodige kosten van nutteloze investeringen en onverdiende boetes en gerechtsprocedures te besparen.